Header Bild

Virusprogram Brandvägg viktigt!

 

Virusprogram

Att du skall skydda datorn med ett bra virusprogram och brandvägg är en ren självklarhet. Du måste också se till att ditt program uppdateras automatiskt när nya uppdateringar finns tillgängliga från tillverkaren. Detta för att det hela tiden kommer nya hot som kräver nya uppdateringar för att motverkas. Om du installerade ditt program för en månad sedan och inte har gjort en enda uppdatering så är systemet idag mycket osäkert. Detta oavsett hur bra virusprogram sägs vara. Se också till att ditt program är väl konfigurerat. Var alltså väl insatt i hur ditt program fungerar och hur du på bästa sätt anpassar det för dina förhållanden, oavsett om det är på jobbet eller hemma.

diagram virusprogram

Brandväggar

Om du är ansluten till Internet med en höghastighetsuppkoppling (ADSL eller riktigt bredband) så bör du installera en brandvägg. Kort kan man säga att brandväggen har till uppgift att göra din dator eller ditt nätverk oåtkomliga från andra datorer på Internet. Helst skall ett IT-system vara helt osynligt på Internet om en portskanning görs mot en specifik IP-adress, om en port redovisas som stängd finns risken för att den drar till sig uppmärksamhet och redovisas den som öppen så kan systemet vara utsatt för stora risker då fungerar inte din brandvägg.
De flesta litar inte på Windows brandvägg, men är den så dålig? Nej den har blivit bättre och bättre och ger i dag ett fullgott skydd.

Du kan enkelt testa säkerheten och din brandvägg på ditt system genom att gå in på följande adress.

http://www.hackerwatch.org/probe/

Följ de enkla instruktionerna för att påbörja skanningenpå din brandvägg.

Det finns idag trojaner som är designade att stänga ner din brandvägg. Var väl insatt i hur din modell av brandvägg fungerar och hur du bäst konfigurerar den för att skydda din miljö. Använder du en modemuppkoppling så är det naturligtvis inte fel med en brandvägg men hotbilden är större om du använder fast uppkoppling (pga intervaller med lång anslutningstid).

Patchhantering

När du har varit och köpt ditt nya operativsystem från Microsoft och installerat det så är det inte bara att luta sig tillbaks. Visst, du kan göra det men då lämnar du din dator öppen på vid gavel. Ditt operativsystem måste uppdateras med dom service pack och patchar som finns att tillgå. Detta bör i familjen finnas en plan för så att arbetet genomförs.

Säkerhetskopiera

Under alla förhållanden skall du ta en backup (säkerhetskopia). En säkerhetskopia kan tas på många olika sätt. Allt från avancerade system med speciellt designad mjukvara och bandrobbotar till en enkel manuell lösning på USB minne. Det som styr är omfattningen på det som skall säkerhetskopieras, inget sätt är fel bara det blir gjort!

Om din miljö blir infekterad med ett aggresivt virus och det resulterar i systemkrash som följd så är det helt avgörande att du kan återskapa förlorad data. Har du ingen backup i ett sådant läge så kan den efterföljande konsekvensen bli enorma förluster för dig. Det kan tyckas som självklart att säkerhetskopiera men jag vet av egen erfarenhet att det slarvas med det.

E-post

I och med att maskar är konstruerade så att dom kan plocka upp alla e-postadresser som ligger lagrade i en dator som har blivit infekterad så bör du iaktta försiktighet med dom mail du öppnar.
Bara för att du får ett mail från mamma eller en nära vän så behöver det inte vara ett "säkert" mail, och om den som skickat mailet i vanliga fall inte brukar bifoga filer men helt plötsligt har gjort det så bör du tänka till. Det är alltså fullt möjligt för en mask att förfalska avsändaren på ett mail så att det ser ut att komma från någon du känner.

Download

Ladda inte ner program och spel hur som helst från Internet. Det förekommer ganska ofta att till exempel spel döljer trojanska hästar. Dessa kan sedan användas för att obehöriga skall kunna ta kontroll över din dator eller ditt nätverk. Utöver detta så finns det många program som installerar spionprogram på din dator vid installationen av det "riktiga" programmet.

Många av dom program som spionerar på dig är utåt sett seriösa program som många gånger skall hjälpa dig med säkerheten kring din dator.
Ofta paradoxalt nog finns spionprogram i anti-spion program som i t.ex. WyvernWorks Pop-Up Away 2004, Luke The Screen Washer Summer (innehåller t.o.m viruset Downloader-KL!!), Jetz Fusion, Xolox, Kazaa Ad Blocker and Optimizer Pro (innehåller Gator, gtm.exe) osv.

Kedjebrev

Med all säkerhet så har du fått eller kommer att få någon form av kedjebrev till din inkorg. Du bör då tveklöst radera detta brev omgående och inte skicka det vidare till nära och kära som tyvärr är allt för vanligt att man gör. Dels så överbelastar dessa mail e-postsystemen världen över och så är det mycket irriterande att få dom. Men vad värre är så är det många gånger som dessa e-brev innehåller virus därför skall du radera dessa brev direkt.

Skräppost (SPAM)

Skräppost börjar att bli ett allt större problem för oss Internet användare. För att slippa att få en massa skräppost eller spam så skall du inte lämna ut din e-post adress till höger och vänster på Internet. Du bör också installera ett spam-filter som hjälper dig att rensa ut eventuella spam-mail.

 

Skydda dina känsliga filer med ett svårt lösenord

Lösenordet bör innehålla tecken som inte är alfanumeriska, exempelvis: !@#$%^&*). Många använder namnet på sin partner eller sitt husdjur, men sådana ord är enkla att gissa. Undvik att använda ett vanligt ord som finns i ordböcker, eftersom en "belägringsattack" mot ditt system kan försöka få åtkomst genom att använda alla ord i olika ordböcker. Sist men inte minst lär dig ditt virusprogram och brandvägg.

AxCrypt bra Krypteringsprogram

"För att undvika att en obehörig tar sig in med ett befintligt användarnamn och lösenord bör framför allt lösenordet vara svårt att forcera/gissa. Ett väl valt lösenord bör vara irrationellt uppbyggt för utomstående och inneha ett stort antal tecken, eftersom komplexitet och lösenordslängd i samverkan är grundläggande för ett lösenord av god kvalitet. Ett kortare lösenord med hög grad av komplexitet kan jämföras med ett längre lösenord med lägre grad av komplexitet."

Glöm inte virusprogram och brandvägg!
Har du några frågor eller känner dig osäker på vilka program som passar dig är du varmt välkommen att kontakta mig..

 

▲ Till sidans topp

logotyp